Cúp vàng Thực phẩm sạch, chất lượng cao Việt Nam Top Food 2016

Ngày 05/06/2016 Uyên Nguyên vinh dự nhận chứng chỉ và cúp vàng Thực phẩm sạch, chất lượng cao Việt Nam Top Food 2016 cho sản phẩm Ngũ Cốc Nguyên Chất Quê Tôi và Gạo Lứ Mè Đen Quê Tôi.

Đây là chương trình được tổ chức bởi Viện Thực phẩm & Dinh dưỡng Gia đình phối hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 2016 do Chính phủ Việt Nam phát động.

Thông qua chương trình này, người tiêu dùng có thể nhận biết được những sản phẩm thực phẩm an toàn, vệ sinh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng và đem lại lợi ích xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *