Năm 2014 – Công ty TNHH  Thực Phẩm Uyên Nguyên được thành lập với mong muốn tạo ra những sản phẩm giàu dinh dưỡng, 100% từ tự nhiên nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn thực phẩm an toàn đang ngày một cấp thiết.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đạo đức:  Cốt lõi trong mọi hành động.
Chính trực:  Liêm chính, trung thực với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp.
Sáng tạo:  Không ngừng nghiên cứu và phát triển để cho ra đời những sản phẩm tốt nhất.
Công bằng:  Luôn chia sẻ lợi ích để cùng nhau phát triển.
Tuân thủ:  Tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các nguyên tắc đã đề ra.

SỨ MỆNH

Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, góp phần tạo nên sức mạnh Việt Nam.
Uyên Nguyên cam kết luôn mang đến những sản phẩm tự nhiên nhất, dinh dưỡng nhất và chất lượng nhất.

TẦM NHÌN

“Trở thành biểu tượng niềm tin số 1 Việt Nam về các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ”.